ZAKŁAD SKAWINA

Eko - Wtór, Skup i Recykling Surowców Wtórnych, Gospodarka odpadami wtórnymi, Skup i przerób materiałów wtórnych, Recykling dla firm

Siedziba firmy i zakład:
Eko-Wtór® Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 57
32-050 Skawina

ZAKŁAD WILAMOWICE

Eko - Wtór, Skup i Recykling Surowców Wtórnych, Gospodarka odpadami wtórnymi, Skup i przerób materiałów wtórnych, Recykling dla firm

Zakład:
Eko-Wtór® Sp. z o.o.
ul. Towarowa 5
43-330 Wilamowice

E-mail:
info@ekowtor.pl

ZAKŁAD WADOWICE

Eko - Wtór, Skup i Recykling Surowców Wtórnych, Gospodarka odpadami wtórnymi, Skup i przerób materiałów wtórnych, Recykling dla firm

Zakład:
Eko-Wtór® Sp. z o.o.
ul. Wałowa 28
34-100 Wadowice

Zrównoważony Rozwój

     Obecnie duża część przedsiębiorstw zdaje sobie sprawę, jak ważny jest zrównoważony rozwój. Od ponad 30 lat dbamy o właściwe gospodarowanie odpadami, zapewniając wielu przedsiębiorstwom współpracę z firmą, dla której ekologia, środowisko naturalne jest priorytetem. Potwierdzeniem powyższego faktu jest monitoring życia produktu od momentu wyprodukowania, wprowadzenia do obiegu konsumenckiego, przejęcia po zakończeniu życia jako produkt użytkowy będący odpadem, poddanie procesowi recyklingu, aż po powtórne przekształcenie jako pełnowartościowy produkt, który z powrotem trafia do konsumenta.

Eko - Wtór, Skup i Recykling Surowców Wtórnych, Gospodarka odpadami wtórnymi, Skup i przerób materiałów wtórnych, Recykling dla firm
Eko - Wtór, Skup i Recykling Surowców Wtórnych, Gospodarka odpadami wtórnymi, Skup i przerób materiałów wtórnych, Recykling dla firm
Eko - Wtór, Skup i Recykling Surowców Wtórnych, Gospodarka odpadami wtórnymi, Skup i przerób materiałów wtórnych, Recykling dla firm

Gospodarka odpadami w obiegu zamkniętym

     My jako Eko-Wtór dbamy o to, aby Państwa odpady zostały ponownie wykorzystane, zapewniając zamknięty obieg plastiku i innych surowców wtórnych. Pomogliśmy już wielu firmom w zapewnieniu zrównoważonego rozwoju i prowadzeniu ekologicznej gospodarki obiegu zamkniętego.
Przez lata nawiązaliśmy współpracę z wieloma producentami wyrobów gotowych z tworzyw sztucznych. Razem dbamy o to, aby odpady zyskały nowe życie.

Recykling priorytetem naszych czasów

Nieustany rozwój naszej marki wyznaczają:

  • ochrona przyrody poprzez recykling plastiku,
  • podnoszenie świadomości ekologicznej,
  • realny pozytywny wpływ na środowisko naturalne.
Scroll to Top